Opvang

Na een schokkende gebeurtenis is het een positieve en algemeen menselijke neiging weer ‘grip’ te krijgen op het leven en de situatie weer te normaliseren. Hierbij geldt overigens dat de eerste behoeften veelal gelegen zijn in rust, voeding, verschoning. Daarna op ‘begrip’ krijgen van de doorstane situatie en het compleet maken van de puzzel. Ofwel: begrijpen wat gepasseerd is. Mensen zijn hiertoe veelal prima in staat. Georganiseerde opvang kan dit proces verbeteren en bespoedigen.