Begrippenlijst

EMDR

De afkorting duidt op ‘eye movement desensitisation and reprosessing’ ofwel, in simpel Nederlands: door oogbewegingen ongevoelig maken en er anders naar leren kijken. De oogbewegingen (bilaterale stimulatie) zijn in de ontwikkeling van de EMDR aangevuld met akoestische signalen en/of tikken op ledematen. Bij EMDR wordt volgens een vastgesteld protocol en met een zekere gesprekstechniek verstoorde […]