Psycho-sociale hulpverlening

verdriet

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die apart kunnen bestaan maar veelal met elkaar samenhangen:

  • Problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten (psychische problemen): u voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
  • Problemen die te maken hebben met andere mensen, uw gezin, uw werk. (sociale problemen)

Ieder mens reageert op zijn eigen manier op deze problemen. Vooropgesteld: meestal beschikt men over voldoende ‘oplossend vermogen’. Maar soms ook niet. En dan kunnen er grotere problemen ontstaan. Denk aan ‘vluchten in alcohol of drugs’; verergering van de psychische problemen (somberheid wordt depressie, gejaagdheid wordt woede) of verergering van de sociale component (ruzie, baanverlies e.a.) Ook kunnen er lichamelijke problemen ontstaan zoals hyperventilatie, pijnen, vermoeidheid. 

Bij psychosociale hulpverlening wordt er éérst een inventarisatie gedaan van de problemen. Er wordt naar de oorsprong van problemen gekeken, inclusief de ‘aangeleerde patronen’ uit het verleden. En vervolgens wordt naar de ‘gewenste nieuwe situatie’ gekeken en -in overleg met de cliënt- de weg er naartoe vastgesteld. 

Dit kan op diverse manieren, afhankelijk van de aard van de problematiek: maatschappelijke ondersteuning/advies/coaching; oefeningen in meditatie en ontspanning; verhelderende gespreksvoering; EMDR (bij trauma) e.v.a.