Scholing algemene kennis psychiatrie voor WMO-consulenten.

De WMO-afdelingen van Gemeenten zien zich geconfronteerd met een nieuwe doelgroep: de GGZ-cliënt. Voor de functie ‘begeleiding’ melden zich – naast de meer bekende groep psychogeriatrische cliënten – in toenemende mate mensen met een psychiatrische aandoening.

Door de – in de tijd – bekorte behandelduur (als gevolg van de DBC-systematiek) hebben we in het dagelijks leven meer en meer te maken met cliënten bij wie een psychiatrische aandoening nog manifest aanwezig is.

De WMO-consulenten gaan hier in de praktijk ervaring mee opdoen.

Hans van Klink psychosociale ondersteuning heeft een cursusaanbod ontwikkeld specifiek gericht op WMO-consulenten.

Het betreft een cursus van één dagdeel (naar believen ochtend, middag of avond) á vier uur. In dit dagdeel wordt basiskennis psychiatrie op illustratieve wijze toegelicht. Een interactief programma met een powerpoint-presentatie; ‘vertellingen uit de praktijk’ en ruimte voor vragen / toelichting.

De cursus wordt afgesloten met uitreiking van een certificaat van deelname én een exemplaar van het boek ‘Te Gek’ (psychiatrische casuïstiek in verhalende vorm) aan iedere deelnemer.

Kosten:
Voor een groep van minimaal vijf, maximaal twaalf deelnemers; (en altijd twee docenten) 700,- euro excl. reiskosten. Reiskosten 0,32 euro per km vice versa. Voor iedere extra deelnemer: 30,- euro. Er geldt geen maximum.

Voor informatie of offerte: mail naar Thuistherapeut@gmail.com of neem contact op via het contactformulier .