Collegiale opvang

2007_0904kunst0001

samen angst aanzien
biedt geleidelijk route
naar nieuw uitzichtpunt

Een onderzoek (2012) van Stichting Impact in samenwerking met het Trimbos instituut heeft uitgewezen dat de meest effectieve vorm van opvang na een schokkende gebeurtenis in hulpverleningssituaties (*) het best door de eigen collega’s kan worden gegeven. 

Per definitie maakt hulp uit eigen kring de toegang laagdrempelig. Daarnaast ként de collega de omstandigheden en de ‘materie’. 

Valkuil daarbij is wel dat de ‘opvanger’ het verhaal van de hulpvrager overschaduwt met zijn eigen ervaringen. 

Reden om collegiale opvang plaats te laten vinden op geprotocolleerde wijze door daartoe opgeleide medewerkers met belangstelling voor deze rol. Dit hoeven niet per definitie leidinggevenden te zijn. Sterker nog: een leidinggevende in die rol zou een belemmering kunnen betekenen voor de hulpvragende medewerker die tegenover zijn leidinggevende niet zijn -vermeende- zwakte wil tonen. 

* Onder ‘hulpverleningssituaties’ versta ik het totale scala aan hulp- en dienstverlening ten behoeve van mensen; waarbij de kans op een traumatische ervaring bestaat. Denk aan brandweer, politie, ambulancediensten; maar ook aan beveiligers, verplegenden en verzorgenden, medewerkers openbaar vervoer etc.