Nazorg

Nazorg is, meer dan de eerste opvang, bedoeld om de gevolgen van een traumatische gebeurtenis zo klein mogelijk te laten zijn en het (normale-) patroon van verwerken zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Hierbij kunnen gesprekken (geprotocolleerd) over het doorstane incident behulpzaam zijn. Onder nazorg wordt óók verstaan het tijdig opschalen / doorverwijzen naar de externe professional indien nodig. Goede ‘bewaking’ (monitoring) van de betrokkenen bij het incident maakt dan ook deel uit van vakbekwame nazorg.