Begrippenlijst

Burnout

Burnout is een verzamelterm voor een aantal symptomen welke voor een deel overeen komen met PTSS. Er wordt geen directe relatie tot één traumatische gebeurtenis gelegd. Bij burnout kan wel sprake zijn van uitputting door langdurige overbelasting, te zware verantwoordelijkheid of te veel geconfronteerd zijn met noden van anderen. Burnout is –vaak- gerelateerd aan ‘arbeid’ […]

PTSS

Dit is de afkorting van ‘post traumatische stress stoornis’, hetgeen – letterlijk – aangeeft: een stoornis in de weerbaarheid en gemoedstoestand ná  een trauma. PTSS wordt gediagnostiseerd als wordt voldaan aan een aantal criteria, waaronder: Zich opdringende herbelevingsgedachten en dromen. Of juist vermijding van het gebeurde. Angst Opwinding Negatieve dromen Schuldgevoel Bovenmatige waakzaamheid Verdriet Bij […]