Begrippenlijst

Veerkracht

Een betrekkelijk nieuw begrip in de wereld van trauma-opvang en -nazorg is veerkracht. Hiermee wordt gedoeld op het natuurlijke vermogen van de mens zich tegen stress en ellende teweer te stellen. Wel te ‘buigen’ bij ernstig trauma maar het vermogen om ‘terug te veren’ naar de oorspronkelijke staat van zijn. Het risico bestaat echter dat […]