Begrippenlijst

Burnout

Burnout is een verzamelterm voor een aantal symptomen welke voor een deel overeen komen met PTSS. Er wordt geen directe relatie tot één traumatische gebeurtenis gelegd. Bij burnout kan wel sprake zijn van uitputting door langdurige overbelasting, te zware verantwoordelijkheid of te veel geconfronteerd zijn met noden van anderen. Burnout is –vaak- gerelateerd aan ‘arbeid’ […]