Algemene voorwaarden

Kosten en vergoedingen:

De kosten voor psychosociale ondersteuning worden niet door de ziektekostenverzekeraars vergoed. In bepaalde gevallen is de werkgever bereid de kosten voor rekening te nemen. U dient dit zelf met uw werkgever te bespreken.

U krijgt aan het einde van een kalendermaand een factuur toegestuurd. In geval uw werkgever de kosten voor rekening neemt, verstrekt u dan tijdig de volledige (adres-) gegevens.

De kosten per sessie bedragen (tarief 1-1-2015) 85 euro. Een sessie duurt gemiddeld een uur; soms iets langer. Verslagleggingstijd wordt niet apart in rekening gebracht. Reistijd wordt evenmin in rekening gebracht. Wel reiskosten: 0,30 euro per k/m vice versa.

Afzeggen van afspraken:

Mocht u verhinderd zijn om een afgesproken sessie bij te wonen dan stel ik het zeer op prijs indien u dit tijdig, doch ten minste 48 uur van te voren, kenbaar maakt. Ik ga er coulant mee om indien er – bij een kortere termijn – een acceptabele reden wordt genoemd. Bij zonder bericht afwezig blijven (‘no show’) worden de kosten in rekening gebracht.

Klachten:

Indien u ontevreden bent over de werkwijze of anderszins klachten hebt, gelieve deze duidelijk omschreven aan mij kenbaar te maken.

Werkwijze:

Op de site treft u een ‘contactformulier’. Hierin kunt u in korte bewoordingen de reden van uw wens tot contact kenbaar maken. Ik neem zo spoedig mogelijk (vrijwel altijd binnen 24 uur) contact met u op voor het maken van een afspraak voor een INTAKE. De intake is kosteloos; echter bij een bezoek aan huis (op uw verzoek) worden wel de reiskosten in rekening gebracht. Na de intake wordt als gezamenlijk besluit tussen cliënt en hulpverlener vastgesteld of- en zo ja hoe er vervolg aan het hulpverzoek wordt gegeven. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van doorverwijzing. Dit natuurlijk altijd in overleg.

Na de intake maar voor de eerste feitelijke sessie wordt een korte overeenkomst opgesteld waarin het doel van de begeleiding (behandelwens) en de verkozen werkwijze (behandelplan) zijn opgesteld.

Verslaglegging:

Van iedere gesprekssessie wordt een verslag gemaakt wat –per mail- aan de cliënt wordt toegestuurd. Iedere volgende sessie start met een korte terugblik op de vorige. De digitale verslagen worden, conform de actuele wet- en regelgeving, gedurende tien jaar bewaard en dan vernietigd.

Collegiale opvang/nazorg:

Alles met betrekking tot LES en implementatie van bedrijfsopvang / collegiale opvang bij hulpverleningsinstellingen en bedrijven valt onder de algemene voorwaarden van de Trauma Nazorggroep.