Trauma-opvang en -nazorg

2007_0904kunst0002

Ieder mens maakt in zijn leven schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn beroepsgroepen waarbij de kans op het beleven van een schokkende gebeurtenis veel groter is dan in het ‘normale dagelijkse leven’.

Een schokkende gebeurtenis hoeft nog geen trauma te worden. Goede opvang is daarin essentieel.

Een trauma hoeft nog niet tot een post traumatische stress stoornis te leiden. Goede opvang en nazorg is daarbij van belang.

Mensen die met schokkende gebeurtenissen te maken krijgen, maken aanspraak op goede opvang, nazorg en/of behandeling.