Veerkracht

Een betrekkelijk nieuw begrip in de wereld van trauma-opvang en -nazorg is veerkracht. Hiermee wordt gedoeld op het natuurlijke vermogen van de mens zich tegen stress en ellende teweer te stellen. Wel te ‘buigen’ bij ernstig trauma maar het vermogen om ‘terug te veren’ naar de oorspronkelijke staat van zijn. Het risico bestaat echter dat het begrip veerkracht versluierend werkt: alsof het een ‘automatisch vertrouwen’ geeft in natuurlijk herstel. 

Veerkracht echter is het ‘totaal’ van aspecten in de mens die maken dat iemand meer of minder bestand is tegen druk, stress en ellende. En in die aspecten kan geïnvesteerd worden. Daar kan op gecoacht worden. Dat kan geleerd worden. Het versterken van veerkracht is een onlosmakelijk onderdeel van opvang, nazorg en behandeling. 

Denk bij veerkracht aan onder andere:

  • Het vermogen met moeilijke situaties om te gaan. (‘coping’)
  • De algehele psychische conditie. 
  • Lichamelijke aspecten waaronder lichamelijke gezondheid, fysieke kracht, weerbaarheid.
  • Kennis van omstandigheden en van natuurlijke menselijke reacties op moeilijke situaties (inclusief het vermogen tot herstel) 
  • De sociale omgeving. (steunend, veilig etc.) 

Ofwel: veerkracht is al wat een mens in zich heeft aan psychische, lichamelijke en sociale vermogens om gezond en herstellend op stress te reageren.