EMDR

De afkorting duidt op ‘eye movement desensitisation and reprosessing’ ofwel, in simpel Nederlands: door oogbewegingen ongevoelig maken en er anders naar leren kijken. De oogbewegingen (bilaterale stimulatie) zijn in de ontwikkeling van de EMDR aangevuld met akoestische signalen en/of tikken op ledematen. Bij EMDR wordt volgens een vastgesteld protocol en met een zekere gesprekstechniek verstoorde verwerking van een incident hersteld.

De gesprekken voeren naar ‘het hart van het incident’ en tijdens de gespreksvoering wordt de bilaterale stimulatie aangewend. EMDR staat bekend als een snelle interventiemethode na een schokkende gebeurtenis en bij (dreigende-) PTSS. EMDR kan worden aangewend bij ‘multitrauma’ (meerdere gebeurtenissen in het verleden) of bij een ‘enkelvoudig trauma’ (één ernstige schokkende gebeurtenis).