Blog

Gebrek aan doelgerichtheid

15. De term ‘levensbreed en levenslang’ is eerder al geïntroduceerd. Simpel. Er zijn mensen die mogelijk op alle facetten van hun leven (levensbreed) de rest van hun leven (levenslang) ondersteuning nodig zullen blijven hebben. Onlangs kwam een casus voorbij van een moeder van een jong blind kind (dat rijmt) en zij hekelde het feit dat […]

Emotionele binding

Ik heb zo’n belachelijk en bovendien nutteloos bovenmatig detail-geheugen. Zo ken ik nog de 17 namen van de ‘pupillen’ van afdeling De Vlier van Huize Ursula waar ik ooit als vakantiehulp in de zorg begon. Of de naam van de oudste bewoonster van het verpleeghuis. Of die bijzondere, angstige demente dame…of die…of die… Ballast. Allemaal […]

Zorgindicatie per gemeente

13. Of eigenlijk 13,5 want met mijn commentaar op mijn eigen column heb ik geprobeerd op de actualiteit in te spelen. Zie aldaar. Maar dan nu toch de casus van de twee vergelijkbare zaken met heel verschillende uitkomsten. Even een inleiding: het CIZ hanteerde altijd het ‘medisch model’; ofwel: eerst bewijsbaar onderzoeken ‘wat iemand mankeert’ […]

Zelfstandigheid vs. in de steek laten

Gisteren had ik het over ‘Evert’ en over ‘bestek 81’. Althans, zo werd dat herzieningsprogramma genoemd onder regie van Van Agt waarbij de Nederlandse gezondheidszorg enorme klappen kreeg. Nee ik beoordeel Van Agt niet op zijn uiterlijk, maar zijn zuinige snaveltje was wel de juiste metafoor voor het extreem zuinige beleid waar hij voor stond. […]

Wij zijn ons eigen gereedschap

12….. Evert was een vriend van mij. Iets ouder, iets eerder in het verpleeghuis begonnen. We schrijven 1974. Evert deed wat we allemaal deden. Experimenteren met drank en drugs. Alleen…indachtig het sinterklaasliedje: ‘Hij een beetje meer dan ik”. Bij Evert liep het uit de hand. En toch deed hij zijn werk goed en gemotiveerd. ‘s […]

Een veilige basis

Nummer 11. Morgen het verhaal van Evert… en hoe gebeurtenissen zich herhalen. Vandaag… een hedendaags ‘geval’. Maar wel met een inleiding. Toen wij in het Provinciaal ziekenhuis werkten was dit een instelling met bijna 1200 patiënten. De ene helft werd nog min of meer behandeld. De andere helft woonde er. Het was een soort ‘dorpsgemeenschap’. […]

Decubitus

In 1990 kwam mijn eerste boek uit bij Uitgeverij De Toorts. Het heette ‘Zorgen in de verpleging‘ en was een kritische beschouwing op de gezondheidszorg. Met mijn kennis (en verstand) van tóen meende ik ‘klare taal’ te moeten spreken en ik schreef zelfs in mijn inleiding “ik wens u verontwaardiging. Pas dan weet ik dat […]

LEVENSBREED en LEVENSLANG

Oke, zoals beloofd. Blog 8. Een casus. En ik zal niet alleen maar ‘klagerig’ zijn. Maar wel een schets geven van hoe de zorgwereld eruit ziet. Je hebt Johan. Autistisch en epileptisch. En Myléne. Ook epileptisch en met LVB. Met het IQ-tellen houdt het bij 65 wel zo’n beetje op. Beide kunnen niet mee komen […]