In plaats van kaarten….

Mijn website www.traumapoli.com is online! Een voor mij historisch moment en een moment om trots op te zijn. 

Ik timmer al jaren aan de weg om het thema ‘opvang en nazorg’ bij hulpverleningsinstanties en individuele cliënten op de kaart te krijgen; en in die zin is deze website daarin een belangrijke nieuwe stap. 

Het vervult mij dan ook met trots. Deze website zal nog worden ‘bijgeschaafd’ en zal voortdurend worden geactualiseerd. Maar vooral: deze website zal u, lezer/bezoeker, van de benodigde informatie voorzien om hén die in psychische of psychosociale nood verkeren, een stukje verder te helpen. 

Dank aan allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze website en aan degenen die mij daartoe geïnspireerd hebben. Ik sta open voor uw constructieve commentaar. Hans van Klink.