Zelfstandigheid vs. in de steek laten

Gisteren had ik het over ‘Evert’ en over ‘bestek 81’. Althans, zo werd dat herzieningsprogramma genoemd onder regie van Van Agt waarbij de Nederlandse gezondheidszorg enorme klappen kreeg. Nee ik beoordeel Van Agt niet op zijn uiterlijk, maar zijn zuinige snaveltje was wel de juiste metafoor voor het extreem zuinige beleid waar hij voor stond. En hij gaat nooit meer mijn vriend worden.

Ik realiseer me ook dat dit al 35 jaar geleden is (ouwe zak, zeg ik tegen mezelf) en realiseer me ook dat ‘patronen zich herhalen’. Steeds weer.
Ik heb beloofd tot aan de verkiezingen van maart elke dag een column te schrijven (een casus of een beschouwing) om uit te leggen wat ik ‘mis’ vind in de hedendaagse Nederlandse zorg. En ik wéét dat ik een ‘linkse boef’ ben en blijf maar dat ik géén (en zeker niet ‘alleen maar’) een linkse klager ben.
En dit bracht mij tot het volgende.

Wat is nu het grote verschil tussen ‘bestek 81’ van Van Agt en dat wat nu gebeurt? Ik had een brainwave… JA, dat is het … Ik kom daar zo op terug.

Dat ik geen ‘klager’ ben of wil zijn bewijs ik door niet alleen maar ‘alles’ af te keuren.
Ja, ik vond het in zekere zin ook gek, dat onder de AWBZ (de algemene wet bijzondere ZIEKTE kosten) álles vergoed werd: het branden van de kachel, het verzorgen van de maaltijden, het regelen van de bingo…. en daarom was ik ook voorstander (en initiatiefnemer) van ‘ontkoppelen van wonen en zorg’ (waarbij De Roos in Haarlem zo’n beetje ná Acropolis Rotterdam het eerstvolgende ‘extramurale woonzorgcentrum’ was in Nederland)

Ja ik ben er voorstander van dat je mensen niet méér ‘pampert’ dan strikt nodig (maar je mag mensen niet in de steek laten) en Ja ik ben er voorstander van dat je buurtparticipatie aanmoedigt en mantelzorg aanmoedigt (maar niet afdwingt) en JA ik ben er voorstander van dat je kritisch blijft kijken naar goede verdeling van schaarse middelen (maar er niet een wet in twee/drie jaar door ramt die heel veel slachtoffers maakt en nauwelijks uitvoerbaar is en tot heel veel verwarring leidt) en JA ik ben voor ontschotting en extramuralisering (maar niet voor het zodanig inperken van intramurale mogelijkheden dat de ellende zich opstapelt op straat en je dan blijft roepen dat de ‘burgers nu eenmaal zelfstandig en autonoom willen zijn en wonen’. Zo lust ik er nog wel een paar.)

Maar wat is dan nu het grote verschil met ‘vroegah’..?
Van Agt zei: “De overheidsuitgaven moeten omlaag. Dit is wat wij gaan doen. Het zal offers vragen”. En er gebeurde wat hij voorspelde. In de verste verte niet leuk (understatement…) en desillusionerend. Maar hij stónd wel ergens voor.

Het hedendaagse kabinet presenteert huidig beleid alsof dit het beste is wat zij met haar burgers voor heeft. Het spijt me dat ik het zeg, maar Van Rijn met het imago van een natte zakdoek ‘verdedigt’ zijn beleid onder clichés en op het moment dat iemand ‘boe’ roept (Haags verpleeghuis; manifest van Borst, nationaal zorgdebat) dan gaat hij roepen dat hij het ‘serieus’ neemt en schuift een miljoenetje of wat tevoorschijn (vooral nu) maar hij STAAT niet voor het huidige beleid en ERKENT NIET dat de huidige wetgeving te snel is doorgevoerd. (tot en met de rol van de SVB). Zijn ‘economisme’ (als onder aan de streep het bedrag maar ‘groen’ is) is het belangrijkste en deze infectie heeft hij overgedragen op wethouders en andere gemeentelijke gezagsdragers.

Noch Van Rijn, noch Schippers, noch Rutte, géén van allen erkennen de persoonlijke ellende op ‘individueel niveau’ die gevolg is van de verschraling, gevolg van de onduidelijkheid, gevolg van de invoersnelheid en -vooral- gevolg van de marktwerking in de zorg.
De ruggengraat van een kikkervisje… en ik blijf het roepen, óók al leest Van Rijn mijn columns niet. (Maar zelfs beledigen lokt geen reactie uit)

Daarom morgen maar weer een individuele casus…..nee TWEE. Twee vergelijkbare casussen met twee héél verschillende uitwerkingen. Wéér zal een patroon zich gaan herhalen (ik durf er een krat bier onder te verwedden…) maar binnen een paar jaar is er jurisprudentie die aangeeft dat het niet zo MAG verschillen per gemeente. Ho stop! Deze bewaar ik tot morgen….