Regie en regelruimte

In 2005 was er ergens een ernstig geval van kindermishandeling met de dood tot gevolg. Vanuit CIZ Leiderdorp had ik daarover een vergadering bij de Gemeente Alphen. En toen werd de volgende situatie geschetst: Gezin. Vader zonder werk. Alcoholmisbruik. Agressiedoorbraken. Oudste zoon (16) LVB en begeeft zich op het criminele pad. Dochter, 14, is stil en somber. Vermoeden is dat ze onder invloed van ‘foute jongens’ verkeert. Moeder komt de deur niet uit. Doet ze dat wel, dan poeiert haar man haar in elkaar. Sinds de laatste keer ligt ze met ernstige rugklachten in bed. Jongste zoon, een nakomertje, nu 6, ontwikkelt zich niet goed en is (te) veel thuis.
 
Wie komen hier zoal bij kijken? Ik ga een (reële) opsomming doen; en zet dan in uw gedachten er steeds de zin “Maar ze weten het niet – goed – van elkaar”.

De Huisarts. De tandarts. De schoolarts. De school zélf. De vertrouwensarts. De leerplicht-ambtenaar. Het ‘veilige huis’. De reclassering. Justitie. Het CIZ. De gemeente, afd. WMO. Het UWV. De gemeente, afd. bijstand. De GGZ-behandelaar. CJG. Een jeugd-behandelinstituut. Een ‘begeleidingsorganisatie’. Thuiszorg. De huishoudelijke hulp. De voedselbank. De wijkagent (‘wijkregisseur’). De woningstichting. MEE. Maatschappelijk werk. De…. de….
In 2005 riepen we in koor:

“Eén probleemgezin, één plan, één regisseur”. Dáár moest de oplossing in liggen!

In 2013/2014 (opmaat naar de WMO) werd dit de slogan waarmee onze regering de gemeentes opporden hun verantwoordelijkheid te nemen.

Het is nu 2017. Ik zie héél goede voorbeelden. Maar ook heel slechte. We zijn er, wat dat betreft, nog láng niet. Soms zelfs wordt ‘samenwerken’ ontmoedigd. Een soort ‘landjepik’ waarbij de partij die begeleiding geeft ook stiekem wat huishoudelijke klusjes doet (wat niet mag) en waardoor de WMO-ambtenaar de ‘beschikking’ overdraagt aan een schoonmaakbedrijf (die geen verstand heeft van begeleiden maar héél goed kan opruimen).

Overdaad is niet goed. Maar ‘regie’ en ‘regelruimte’ (regelvrijheid) zijn strikt nodig. Mijn mening is dat de gemeente niet de rol van ‘één regisseur’ op zich moet nemen maar dit aan deskundigen moet overlaten; maar het als gemeente wél goed faciliteert!